Van toekomstvisie naar transitie: praktijkvoorbeeld RB

Veel verenigingen denken na over de toekomst van hun leden en proberen leden hierop voor te bereiden. Maar hoe kom je tot zo’n toekomstbeeld en wat doe je er daarna concreet mee in je vereniging?

Voor VM Magazine legden Therèse van ’t Westende, Sonja Huising en Ivan Pouwels hun ervaringen bij het Register Belastingadviseurs vast in een artikel. Deze beschrijft de stappen van beroepsvisie naar verenigingstransitie in de praktijk.

Het artikel kun je downloaden in de map ‘publicaties’.

Sponsoring Villa Pardoes

Samen met een aantal lokale ondernemers in Midden-Brabant sloten we op 27 september de Villa Pardoes-week af met een prachtig sponsorresultaat. Gezamenlijk haalden wij ruim 36.000 euro op voor dit prachtige doel. Cooperation Next doet volgend jaar weer mee. Jij ook? Neem eens een kijkje op www.villapardoes.nl

Villa Pardoes week

Cooperation Next doet mee! In de week van 20 t/m 27 september doen wij mee met de Villa Pardoes Week! Tijdens deze week bundelen wij onze krachten met die van andere zakelijke ambassadeurs en zorgen we er door middel van ludieke acties voor dat Villa Pardoes onder de aandacht komt én er een mooi bedrag wordt opgehaald. Op deze manier doen wij een donatie om zoveel mogelijk gezinnen van een onbezorgde vakantie te laten genieten bij Villa Pardoes.
In deze week wordt de omzet rechtstreeks afgedragen aan Villa Pardoes.

Wij dragen Villa Pardoes een warm hart toe en met deze actie dragen wij bij aan een onvergetelijke vakantieweek voor gezinnen met een ernstig, mogelijk levensbedreigend ziek kind. Doe jij ook mee? Kijk nu op www.villapardoes.nl/week voor meer informatie!

Boekpresentatie

4 juli 2019: eindelijk was het zover… de presentatie van mijn boek ‘Vernieuwen met Vereniging 3.0’!

Tijdens het zomerevent ter gelegenheid van 100 jaar Van Spaendonck mocht ik het boek aanbieden aan Leo de Boer (VNO-NCW).

In het boek is de kennis en ervaring over Vereniging 3.0 opgeschreven en geïllustreerd. Het vertelt het complete verhaal van wat het model kan zijn en geeft een overzicht van geleerde lessen uit de praktijk.

Vereniging 3.0 is een model dat verenigingen helpt om een antwoord te vinden op dominante trends. Denk aan een terugtrekkende overheid, individualisering of disruptieve businessmodellen door nieuwe technologie. Met model 3.0 verlaat de vereniging het pad van de reactieve belangenbehartiging, ultieme dienstverlening aan leden en bewegingsloze besluitvorming. Het daagt verenigingen uit om samen met leden te zoeken naar een nieuwe positie in de samenleving en het eigen domein. Innoveren staat daarbij voorop: zowel voor de individuele leden als voor het collectief, de vereniging.

Wilt u het boek bestellen, ga dan naar de volgende pagina van de uitgever, De Nederlandse Associatie: https://denederlandseassociatie.nl/boeken/bestellen?linkid=458293248 of stuur een mailtje naar: info@cooperationnext.nl

Brancheverenigingen en innovatie

Een recent onderzoek van Tim de Leeuw en Ivan Pouwels toont aan dat bedrijven die lid zijn van een branchevereniging meer innovatie laten zien.  Op basis van gegevens van ruim 6.700  bedrijven uit zes sectoren in 28 EU landen is de relatie tussen innovatieve prestaties en het lidmaatschap van een brancheorganisatie onderzocht. Een populaire versie van dit onderzoek is verschenen in VM en is hieronder te downloaden.