4 juli 2019: eindelijk was het zover… de presentatie van mijn boek ‘Vernieuwen met Vereniging 3.0’!

Tijdens het zomerevent ter gelegenheid van 100 jaar Van Spaendonck mocht ik het boek aanbieden aan Leo de Boer (VNO-NCW).

In het boek is de kennis en ervaring over Vereniging 3.0 opgeschreven en geïllustreerd. Het vertelt het complete verhaal van wat het model kan zijn en geeft een overzicht van geleerde lessen uit de praktijk.

Vereniging 3.0 is een model dat verenigingen helpt om een antwoord te vinden op dominante trends. Denk aan een terugtrekkende overheid, individualisering of disruptieve businessmodellen door nieuwe technologie. Met model 3.0 verlaat de vereniging het pad van de reactieve belangenbehartiging, ultieme dienstverlening aan leden en bewegingsloze besluitvorming. Het daagt verenigingen uit om samen met leden te zoeken naar een nieuwe positie in de samenleving en het eigen domein. Innoveren staat daarbij voorop: zowel voor de individuele leden als voor het collectief, de vereniging.

Wilt u het boek bestellen, ga dan naar de volgende pagina van de uitgever, De Nederlandse Associatie: https://denederlandseassociatie.nl/boeken/bestellen?linkid=458293248 of stuur een mailtje naar: info@cooperationnext.nl

Categories: News