Onderzoek, advies en begeleiding van verenigingen, stichtingen en samenwerkingsverbanden

Visievorming op sector of beroep

Inspiratiesessies bestuur, MT, ALV
Kwantitatief en kwalitatief trendonderzoek
Visievorming: formuleren toekomstbeeld en scenario’s
Consultatie achterban en stakeholders

Strategievorming verenigingen en stichtingen

Financiële verenigingsscan, organisatieanalyse, marktanalyse, ledenonderzoek, stakeholderonderzoek
Strategie en beleidsformulering
Uitwerking van verandering: belangenbehartiging, kwaliteit en innovatie, dienstverlening verenigings- en stichtingsorganisatie, financiering

Implementatiemanagement, coaching en training

Ondersteuning en begeleiding van implemenatietrajecten
Coaching en training van bestuurders, managers en medewerkers

Bestel hier uw exemplaar van 'Vernieuwen met Vereniging 3.0'

Contact

Cooperation Next

info@cooperationnext.nl

Jasmijnlaan 2

5056 XV Berkel-Enschot

+31 6 23 63 25 38


Algemene Voorwaarden