Onderzoek, advies en begeleiding van verenigingen, stichtingen en samenwerkingsverbanden

Visievorming op sector of beroep

Inspiratiesessies bestuur, MT, ALV
Kwantitatief en kwalitatief trendonderzoek
Visievorming: formuleren toekomstbeeld en scenario’s
Consultatie achterban en stakeholders

Strategievorming verenigingen en stichtingen

Vereniging 3.0
Financiële verenigingsscan, organisatieanalyse, marktanalyse, ledenonderzoek, stakeholderonderzoek
Strategie en beleidsformulering
Uitwerking van verandering: belangenbehartiging, kwaliteit en innovatie, dienstverlening verenigings- en stichtingsorganisatie, financiering

Implementatiemanagement, coaching en training

Ondersteuning en begeleiding van implemenatietrajecten
Coaching en training van bestuurders, managers en medewerkers

Bestel hier uw exemplaar van 'Vernieuwen met Vereniging 3.0'

  • vereniging 3.0
  • vereniging 3.0
  • vereniging 3.0

Laatste nieuws

Veerkracht en wendbaarheid

Op het jaarcongres van MKB-Nederland mocht ik een inkijkje geven in de laatste inzichten in de ontwikkeling van branche- en ondernemersverenigingen. Dit, onder andere, op basis van data uit de branchemonitor van VNO-NCW en MKB-Nederland Read more…

Ledenbelang borgen

Vooroplopen, innoveren, de sector ontwikkelen, ondernemen. Het zijn termen die veel verenigingen zich de afgelopen jaren eigen hebben gemaakt. Niet alleen vanuit het individuele belang van de leden, maar ook om de sector als geheel Read more…

Contact

Cooperation Next

info@cooperationnext.nl

Van Rijckevorsellaan 27

5066 BR Moergestel

+31 6 23 63 25 38


Algemene Voorwaarden