Onderzoek, advies en begeleiding van verenigingen, stichtingen en samenwerkingsverbanden

Visievorming op sector of beroep

Inspiratiesessies bestuur, MT, ALV
Kwantitatief en kwalitatief trendonderzoek
Visievorming: formuleren toekomstbeeld en scenario’s
Consultatie achterban en stakeholders

Strategievorming verenigingen en stichtingen

Vereniging 3.0
Financiële verenigingsscan, organisatieanalyse, marktanalyse, ledenonderzoek, stakeholderonderzoek
Strategie en beleidsformulering
Uitwerking van verandering: belangenbehartiging, kwaliteit en innovatie, dienstverlening verenigings- en stichtingsorganisatie, financiering

Implementatiemanagement, coaching en training

Ondersteuning en begeleiding van implemenatietrajecten
Coaching en training van bestuurders, managers en medewerkers

Bestel hier uw exemplaar van 'Vernieuwen met Vereniging 3.0'

  • vereniging 3.0
  • vereniging 3.0
  • vereniging 3.0

Laatste nieuws

A brand new NVM

Een recent onderzoek onder de leden van de NVM laat zien dat de makelaarsvereniging de laatste jaren een sterke ontwikkeling heeft doorgemaakt. Met professionele producten en diensten heeft de verenging een relevant aanbod voor haar Read more…

NOC*NSF en vereniging 3.0

Op maandag 14 september is een belangrijke stap gezet in de vernieuwing van NOC*NSF. Tijdens de verenigingsconferentie is het werk dat de afgelopen maanden door vele bonden en de werkorganisatie van NOC*NSF is verricht, met Read more…

Nieuwe masterclass vereniging 3.0 in België

In het najaar start weer een nieuwe masterclass vereniging 3.0 in België. De masterclass wordt georganiseerd door BSAE en zal plaatsvinden in Hof van Busleyden in Mechelen. Voor meer informatie zie https://bsae.be/event/133

Contact

Cooperation Next

info@cooperationnext.nl

Van Rijckevorsellaan 27

5066 BR Moergestel

+31 6 23 63 25 38


Algemene Voorwaarden