Veerkracht en wendbaarheid

Op het jaarcongres van MKB-Nederland mocht ik een inkijkje geven in de laatste inzichten in de ontwikkeling van branche- en ondernemersverenigingen. Dit, onder andere, op basis van data uit de branchemonitor van VNO-NCW en MKB-Nederland en inzichten van diverse verenigingsmanagers.
In het ‘voorprogramma’ van Jacco Vonhof en de Minister-President, was het een plezier om met ondernemers, bestuurders en directeuren van brancheverenigingen kennis uit te wisselen over belangrijke ontwikkelingen die het landschap van branche- en ondernemersverenigingen de komende tijd gaan bepalen. Over de behoefte aan wendbare verenigingen, de stapeling van crisis, de groeiende kloof in de achterban van verenigingen, het toegenomen aanbod aan samenwerking en de overheid die lijkt terug te zijn van weg geweest. Wat deze ontwikkelingen betekenen voor de toekomst van branche- en ondernemersverenigingen? In ieder geval niet noodzakelijkerwijs een lineaire opvolging van ‘vereniging 3.0’ naar ‘4.0’, maar diverse scenario’s van specialisatie tot consolidatie.

Investeren in talent

In de huidige arbeidsmarkt is het een forse uitdaging om voldoende gekwalificeerd personeel te vinden en te behouden. We hebben te maken met een ongekende krapte op de arbeidsmarkt. Volgens het CBS overtrof in het tweede kwartaal van 2021 het aantal vacatures, voor het eerst sinds 50 jaar, het aantal werklozen. Waren er in het tweede kwartaal per 100 werklozen 106 vacatures, in het derde kwartaal liep dat al op tot 126 vacatures.

Ook verenigingen die werken met een professionele werkorganisatie merken dat ze te maken krijgen met een steeds competitievere arbeidsmarkt. In deze toegenomen ‘battle for talent’ zullen ook verenigingen zich moeten mengen en ontwikkelen tot een aantrekkelijk werkgever.

Dit vraagt van verenigingen dat ze blijvend investeren in bestaand personeel en jong talent weten te ontwikkelen. Opleiding speelt hierin een cruciale rol. Het werken in een vereniging vraagt daarbij om specifieke kennis en competenties die niet altijd in het reguliere aanbod van de bedrijfs- of overheidsopleidingen zijn terug te vinden. Des te belangrijker dat er de laatste jaren steeds meer aandacht is voor het vak verenigingsmanagement en dat dit resulteert in een beter en breder aanbod aan vakopleidingen op het gebied van het ‘werken in een vereniging’. Ik zou iedereen willen oproepen om van dat aanbod gebruik te maken!

Meer weten, neem een kijkje op de site van de DNA Academie: De Nederlandse Associatie – Academie

Besturen van een branchevereniging

Als besturen een vak is, is bestuurder zijn in een branchevereniging een vak apart. Onder dat motto is de MalieAcademy van VNO-NCW en MKB Nederland in 2020 gestart met een reeks eendaagse opleidingen voor bestuurders. Door de collega’s van de MalieAcademy is een interessant programma samengesteld waar ik, samen met verenigingsadviseur Frans Huizenga, invulling aan mag geven. De eerste reeks opleidingen is erg hoog gewaardeerd door de deelnemers: een aanrader dus!

Meer weten? Kijk op: www.malieacademy.nl

A brand new NVM

Een recent onderzoek onder de leden van de NVM laat zien dat de makelaarsvereniging de laatste jaren een sterke ontwikkeling heeft doorgemaakt. Met professionele producten en diensten heeft de verenging een relevant aanbod voor haar leden ontwikkeld en draagt ze actief bij aan innovatie van de sector. Deze professionaliseringsslag heeft er ook toe geleid dat leden zich soms niet meer herkennen in de vereniging NVM. De invloed van leden is sterk geformaliseerd en de deelnemingen zijn op afstand geplaatst.

Allemaal goede redenen om de dialoog met de leden aan te gaan over de toekomst van de coöperatieve vereniging. Onder de titel ‘A brand new NVM’ zijn in de laatste maanden van 2020 acht digitale regiobijeenkomsten georganiseerd. Onder leiding van Helène Hendriks en Onno Hoes zijn de belangrijkste thema’s opgehaald zoals de invloed van de leden op de verenging en deelnemingen, communicatie en de marktwaarde van het NVM-logo. Met deze thema’s wordt in 2021 verder gebouwd aan een moderne brancheorganisatie.

NOC*NSF en vereniging 3.0

Op maandag 14 september is een belangrijke stap gezet in de vernieuwing van NOC*NSF. Tijdens de verenigingsconferentie is het werk dat de afgelopen maanden door vele bonden en de werkorganisatie van NOC*NSF is verricht, met elkaar bediscussieerd. Over een andere verenigingsorganisatie, financiering van de sport en de gezamenlijke agenda van sportparticipatie. Respect voor de inzet van vele bevlogen mensen in de sport! Mooi om hieraan te mogen bijdragen. We zijn er nog niet, maar we zijn stevig op weg!

Voor meer informatie lees ook de blog van Gerard Dielessen, directeur NOC*NSF: https://nocnsf.nl/nieuws/2020/09/nocstarnsf-op-weg-naar-een-vereniging-30