Op 6 juli was het eindelijk zover: de lancering van de herziene versie van het boek ‘Vernieuwen met vereniging 3.0’, getiteld ‘Vereniging 3.0 en verder’.

Vereniging 3.0 en verder

In de vele gesprekken met verenigingsprofessionals, managers en bestuurder die volgden op het verschijnen van de eerste druk in 2019, is vaak gevraagd naar ‘de volgende stap’. De pandemie, die op veel verenigingen grote impact heeft gehad, en de hectiek van de periode na Covid, rechtvaardigen in toenemende mate de vraag ‘komt er na 3.0 een vereniging 4.0 en hoe ziet die er dan uit?’. Ondanks dat het nooit de bedoeling was om één blauwdruk voor verenigingen voor te schrijven, geeft ‘vereniging 3.0’ wel een schets van de ontwikkelingen van verenigingen in de afgelopen jaren. Dus toen zich de noodzaak van een herdruk aandiende is gekozen voor een herziene uitgave die de meeste recente ontwikkelingen in verenigingen benoemt en een perspectief schetst dat verder gaat dan ‘3.0’.

Ivan Pouwels
Fred Schoorl

Tijdens de boekpresentatie is een inkijk gegeven in dit nieuwe perspectief: over vereniging 4.0 en de aankomende consolidatie en specialisatie van verenigingen in Nederland. Hierna hebben verschillende verenigingsmanagers hun licht laten schijnen op de laatste trends in verenigingsland en is een eerste exemplaar overhandigd aan Fred Schoorl, voormalig directeur van de BNA.

Na afloop is met de mede initiatiefnemers van het boek, Wijnand van Unen van Wissenraet Van Spaendonck en Cécile Veldman van De Nederlandse Associatie, het glas geheven en is samen met verschillende verenigingsmanagers en -experts de komst van het boek gevierd.

Cecile Veldman
Ivan Pouwels
Wijnand van Unen
Categories: News