Introductietraining verenigingen

In samenwerking met De Nederlandse Associatie (DNA) en Kuperus & Co. ontwikkelden wij een introductietraining voor nieuwe verenigingsmedewerkers. De training geeft een overzicht van de belangrijkste onderwerpen waar je als nieuwe medewerker van verenigingen mee te maken krijgt: hoe zijn verenigingen georganiseerd?, wat zijn de kerntaken van verenigingen?, wat is de rol van leden?, hoe zit de financiering van verenigingen in elkaar? , welke competenties en vaardigheden worden er van mij verwacht?, etcetera.

Een eerste digitale versie van de training is vandaag opgenomen en komt binnenkort beschikbaar via DNA.

Van ledenbinding naar ledenparticipatie

Voor iedere moderne vereniging geldt: participeren in de vereniging is niet iets voor erbij.

Traditioneel zijn verenigingen sterk in het binden
van leden in formele zin: bijvoorbeeld door zitting te nemen
in het bestuur, de ledenraad, regio- en afdelingsbesturen en
commissies. Steeds vaker zijn verenigingen actief om de leden
vanuit de inhoud te betrekken, ervan uitgaande dat er
veel kennis bij de leden aanwezig is. Ook vanuit het proces is
het goed om leden te betrekken, dit zorgt voor meer draagvlak
bij toekomstige besluiten. Leden wordt gevraagd mee te
bouwen en te ontwikkelen, juist op onderwerpen die direct
in het verlengde liggen van waar de leden in hun eigen organisatie
mee bezig zijn.

Samen met Marc van Rosmalen schreef ik een artikel over ledenparticipatie en co-creatie, met een uitstapje naar de dagelijkse praktijk van Aedes, de branchevereniging van woningbouwcorporaties.

Het artikel is te downloaden onder ‘publicaties’.

Nieuwe branchemonitor

Periodiek wordt in opdracht van VNO-NCW en MKB Nederland onderzoek gedaan naar de belangrijkste trends binnen branche- en beroepsverenigingen in Nederland. Kwantitatief longitudinaal onderzoek naar verenigingen is in Nederland helaas schaars, dus des te waardevoller dat deze ‘monitor’ wordt voortgezet.

Tijdens een bijeenkomst op 6 februari 2020 zijn de resultaten van de monitor 2019 gedeeld met ruim 70 branche- en beroepsverenigingen. De resultaten laten, onder andere, zien dat ledenaantallen stabiliseren en verenigingen steeds vaker een innovatie intermediaire rol aannemen.

Van toekomstvisie naar transitie: praktijkvoorbeeld RB

Veel verenigingen denken na over de toekomst van hun leden en proberen leden hierop voor te bereiden. Maar hoe kom je tot zo’n toekomstbeeld en wat doe je er daarna concreet mee in je vereniging?

Voor VM Magazine legden Therèse van ’t Westende, Sonja Huising en Ivan Pouwels hun ervaringen bij het Register Belastingadviseurs vast in een artikel. Deze beschrijft de stappen van beroepsvisie naar verenigingstransitie in de praktijk.

Het artikel kun je downloaden in de map ‘publicaties’.