Een recent onderzoek onder de leden van de NVM laat zien dat de makelaarsvereniging de laatste jaren een sterke ontwikkeling heeft doorgemaakt. Met professionele producten en diensten heeft de verenging een relevant aanbod voor haar leden ontwikkeld en draagt ze actief bij aan innovatie van de sector. Deze professionaliseringsslag heeft er ook toe geleid dat leden zich soms niet meer herkennen in de vereniging NVM. De invloed van leden is sterk geformaliseerd en de deelnemingen zijn op afstand geplaatst.

Allemaal goede redenen om de dialoog met de leden aan te gaan over de toekomst van de co√∂peratieve vereniging. Onder de titel ‘A brand new NVM’ zijn in de laatste maanden van 2020 acht digitale regiobijeenkomsten georganiseerd. Onder leiding van Hel√®ne Hendriks en Onno Hoes zijn de belangrijkste thema’s opgehaald zoals de invloed van de leden op de verenging en deelnemingen, communicatie en de marktwaarde van het NVM-logo. Met deze thema’s wordt in 2021 verder gebouwd aan een moderne brancheorganisatie.

Categories: News