Op maandag 14 september is een belangrijke stap gezet in de vernieuwing van NOC*NSF. Tijdens de verenigingsconferentie is het werk dat de afgelopen maanden door vele bonden en de werkorganisatie van NOC*NSF is verricht, met elkaar bediscussieerd. Over een andere verenigingsorganisatie, financiering van de sport en de gezamenlijke agenda van sportparticipatie. Respect voor de inzet van vele bevlogen mensen in de sport! Mooi om hieraan te mogen bijdragen. We zijn er nog niet, maar we zijn stevig op weg!

Voor meer informatie lees ook de blog van Gerard Dielessen, directeur NOC*NSF: https://nocnsf.nl/nieuws/2020/09/nocstarnsf-op-weg-naar-een-vereniging-30

Categories: News