Voor iedere moderne vereniging geldt: participeren in de vereniging is niet iets voor erbij.

Traditioneel zijn verenigingen sterk in het binden
van leden in formele zin: bijvoorbeeld door zitting te nemen
in het bestuur, de ledenraad, regio- en afdelingsbesturen en
commissies. Steeds vaker zijn verenigingen actief om de leden
vanuit de inhoud te betrekken, ervan uitgaande dat er
veel kennis bij de leden aanwezig is. Ook vanuit het proces is
het goed om leden te betrekken, dit zorgt voor meer draagvlak
bij toekomstige besluiten. Leden wordt gevraagd mee te
bouwen en te ontwikkelen, juist op onderwerpen die direct
in het verlengde liggen van waar de leden in hun eigen organisatie
mee bezig zijn.

Samen met Marc van Rosmalen schreef ik een artikel over ledenparticipatie en co-creatie, met een uitstapje naar de dagelijkse praktijk van Aedes, de branchevereniging van woningbouwcorporaties.

Het artikel is te downloaden onder ‘publicaties’.

Categories: News