Periodiek wordt in opdracht van VNO-NCW en MKB Nederland onderzoek gedaan naar de belangrijkste trends binnen branche- en beroepsverenigingen in Nederland. Kwantitatief longitudinaal onderzoek naar verenigingen is in Nederland helaas schaars, dus des te waardevoller dat deze ‘monitor’ wordt voortgezet.

Tijdens een bijeenkomst op 6 februari 2020 zijn de resultaten van de monitor 2019 gedeeld met ruim 70 branche- en beroepsverenigingen. De resultaten laten, onder andere, zien dat ledenaantallen stabiliseren en verenigingen steeds vaker een innovatie intermediaire rol aannemen.

Categories: News