Vooroplopen, innoveren, de sector ontwikkelen, ondernemen. Het zijn termen die veel verenigingen zich de afgelopen jaren eigen hebben gemaakt. Niet alleen vanuit het individuele belang van de leden, maar ook om de sector als geheel een stap verder te brengen. En zelfs om een bijdrage te leveren aan grotere maatschappelijke vraagstukken. Voor veel verenigingen ging deze beweging gepaard met een sterke groei en professionalisering van het aanbod van de vereniging. Voor grotere verenigingen resulteerde dit zelfs in het ontstaan van meerdere aparte rechtspersonen waarin bijvoorbeeld diensten, innovaties en opleidingen tot grotere wasdom zijn gekomen.
Maar hoe verhoudt zich deze groei tot de grondbeginselen van ledeninvloed en ledenbelang? Wat doet een dergelijke ontwikkeling met de verenigingsdemocratie als het compassievolle verenigingsgevoel soms plaats maakt voor professionele kwaliteit en efficiëntie? Kortom, hoe kun je als vereniging voorop blijven lopen, alle leden in die ontwikkeling meenemen en tegelijkertijd de warme verenigingsband koesteren? De Nederlandse Coöperatieve Vereniging van Makelaars en Taxateurs in onroerende goederen (NVM) is met leden aan de slag gegaan om op deze vragen samen een antwoord te vinden.

Meer weten? Lees het artikel hier

Categories: Artikelen