Na veel schrijfwerk is het eindelijk af. Het boek ‘Vernieuwen met Vereniging 3.0’.

In dit boek is de opgebouwde kennis en praktische ervaring in het werken met het model Vereniging 3.0 opgeschreven. Het vertelt het complete verhaal van wat het model kan zijn en geeft een overzicht van geleerde lessen uit de praktijk.

Vereniging 3.0 is een model dat verenigingen helpt om een antwoord te vinden op dominante trends. Denk aan een terugtrekkende overheid, individualisering of disruptieve businessmodellen door nieuwe technologie. Met model 3.0 verlaat de vereniging het pad van de reactieve belangenbehartiging, ultieme dienstverlening aan leden en bewegingsloze besluitvorming. Het daagt verenigingen uit om samen met leden te zoeken naar een nieuwe positie in de samenleving en het eigen domein. Innoveren staat daarbij voorop: zowel voor de individuele leden als voor het collectief, de vereniging.

Het boek verschijnt op 4 juli 2019.

Categories: News