Op het jaarcongres van MKB-Nederland mocht ik een inkijkje geven in de laatste inzichten in de ontwikkeling van branche- en ondernemersverenigingen. Dit, onder andere, op basis van data uit de branchemonitor van VNO-NCW en MKB-Nederland en inzichten van diverse verenigingsmanagers.
In het ‘voorprogramma’ van Jacco Vonhof en de Minister-President, was het een plezier om met ondernemers, bestuurders en directeuren van brancheverenigingen kennis uit te wisselen over belangrijke ontwikkelingen die het landschap van branche- en ondernemersverenigingen de komende tijd gaan bepalen. Over de behoefte aan wendbare verenigingen, de stapeling van crisis, de groeiende kloof in de achterban van verenigingen, het toegenomen aanbod aan samenwerking en de overheid die lijkt terug te zijn van weg geweest. Wat deze ontwikkelingen betekenen voor de toekomst van branche- en ondernemersverenigingen? In ieder geval niet noodzakelijkerwijs een lineaire opvolging van ‘vereniging 3.0’ naar ‘4.0’, maar diverse scenario’s van specialisatie tot consolidatie.

Categories: News