In de huidige arbeidsmarkt is het een forse uitdaging om voldoende gekwalificeerd personeel te vinden en te behouden. We hebben te maken met een ongekende krapte op de arbeidsmarkt. Volgens het CBS overtrof in het tweede kwartaal van 2021 het aantal vacatures, voor het eerst sinds 50 jaar, het aantal werklozen. Waren er in het tweede kwartaal per 100 werklozen 106 vacatures, in het derde kwartaal liep dat al op tot 126 vacatures.

Ook verenigingen die werken met een professionele werkorganisatie merken dat ze te maken krijgen met een steeds competitievere arbeidsmarkt. In deze toegenomen ‘battle for talent’ zullen ook verenigingen zich moeten mengen en ontwikkelen tot een aantrekkelijk werkgever.

Dit vraagt van verenigingen dat ze blijvend investeren in bestaand personeel en jong talent weten te ontwikkelen. Opleiding speelt hierin een cruciale rol. Het werken in een vereniging vraagt daarbij om specifieke kennis en competenties die niet altijd in het reguliere aanbod van de bedrijfs- of overheidsopleidingen zijn terug te vinden. Des te belangrijker dat er de laatste jaren steeds meer aandacht is voor het vak verenigingsmanagement en dat dit resulteert in een beter en breder aanbod aan vakopleidingen op het gebied van het ‘werken in een vereniging’. Ik zou iedereen willen oproepen om van dat aanbod gebruik te maken!

Meer weten, neem een kijkje op de site van de DNA Academie: De Nederlandse Associatie – Academie

Categories: News