Onderzoek, advies en begeleiding van samenwerkingsverbanden

Visievorming op sector of beroep

Inspiratiesessies bestuur, MT, ALV
Kwantitatief en kwalitatief trendonderzoek
Visievorming: formuleren toekomstbeeld en scenario’s
Consultatie achterban en stakeholders

Strategievorming verenigingen en stichtingen

Financiële verenigingsscan, organisatieanalyse, marktanalyse, ledenonderzoek, stakeholderonderzoek
Strategie en beleidsformulering
Uitwerking van verandering: belangenbehartiging, kwaliteit en innovatie, dienstverlening verenigings- en stichtingsorganisatie, financiering

Implementatiemanagement, coaching en training

Ondersteuning en begeleiding van implemenatietrajecten
Coaching en training van bestuurders, managers en medewerkers

Contact

Cooperation Next

info@cooperationnext.nl

Jasmijnlaan 2

5056 XV Berkel-Enschot

+31 6 23 63 25 38


Algemene Voorwaarden